Linda Weidenstedt

Filosofie doktor

Medarbetare

Weidenstedts forskning i nyckelord: Distansarbete, Empowerment, Framtidens arbete, Gig-ekonomi, Hybridarbete, Ledarskap, Sociologi

Linda Weidenstedt är fil. doktor i sociologi och disputerade på en avhandling om kommunikativa förutsättningar för empowerment på arbetsplatsen. Hon är forskare på Ratio och knuten till Sociologiska Institutionen vid Stockholms Universitet.

Lindas forskning kretsar kring arbetsliv, organisation och ledarskap, där hennes forskningsfokus ligger på framtidens arbete, digitalt arbete, samt plattforms- och gig-ekonomin (både utifrån plattformars och gig-arbetares perspektiv). Vidare är hennes forskningsintressen distansarbete, psykologiska (informella) kontrakt på arbetsplatsen, och anställningsskydd (Las).

Anställningsskydd, Arbetsmarknad, Empowerment, Ledarskap, Linda Weidenstedt, Management, Osynligt kontrakt, Sociologi

Relaterat till Linda Weidenstedt

Sök
0 Resultat