Sök

Martin Korpi

Ekonomie doktor

Medarbetare

Korpis forskning i nyckelord: entreprenörskap, inkomstspridning, regional tillväxt

Ek dr Martin Korpi är ekonom-historiker och disputerade 2009 vid Handelshögskolan i Stockholm på en avhandling Ek. dr. Martin Korpi är ekonom-historiker. Han disputerade 2009 vid Handelshögskolan i Stockholm och på Ratio forskar han om intern migration, segregationsutveckling i storstadsområden och med frågor som rör entreprenörskap och dess koppling till förändring i inkomststruktur och inkomstspridning. Han jobbar för närvarande i två projekt; ett om toppinkomsttagare i Sverige, samt ett annat som berör graden av konkurrens inom olika branscher, hur den varierar regionalt och hur den i sin tur påverkar företags produktivitet och lönesättning

Arbetsmarknad, Ekonomisk geografi, Entreprenörskap, Inkomstfördelning, Kompetens för tillväxt, Konkurrens, Martin Korpi, Migration, Regional ekonomi

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578