Sök

Martin Korpi

Ekonomie doktor

Medarbetare

Korpis forskning i nyckelord: entreprenörskap, inkomstspridning, regional tillväxt

Ekon dr Martin Korpi är ekonomhistoriker. Han disputerade 2009 vid Handelshögskolan i Stockholm. På Ratio forskar han om intern migration, segregationsutveckling i storstadsområden och med frågor som rör entreprenörskap och dess koppling till förändring i inkomststruktur och inkomstspridning.

Martin jobbar för närvarande i två projekt; ett om toppinkomsttagare i Sverige, samt ett annat som berör graden av konkurrens inom olika branscher, hur den varierar regionalt och hur den i sin tur påverkar företags produktivitet och lönesättning.

Arbetsmarknad, Ekonomisk geografi, Entreprenörskap, Inkomstfördelning, Kompetens för tillväxt, Konkurrens, Martin Korpi, Migration, Regional ekonomi

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578