Ek dr Martin Korpi är ekonom-historiker och disputerade 2009 vid Handelshögskolan i Stockholm på en avhandling om inhemsk och internationell migration och dess effekter på regional inkomstspridning. På Ratio forskar han om intern migration; dess drivkrafter och ekonomiska effekter. Vid sidan om detta arbetar han även med frågor som rör entreprenörskap och hur det är relaterat förändring i inkomststruktur och inkomstspridning, samt även frågor som berör graden av konkurrens inom olika branscher och hur den varierar regionalt. Han undervisar även i ekonomisk teori vid Södertörns högskola