Sök

Mattias Lundbäck

Ekonomie doktor

Medarbetare

Lundbäcks forskning i nyckelord: asymmetrisk information, sjukvård

Ek dr Mattias Lundbäcks forskning berör följande områden:

  • Principal-agent teori med tillämpning på styrning och reglering av offentliga myndigheter, privata företag och icke-vinstdrivande organisationer inom den sociala sektorn.
  • Socialförsäkringens utformning och tillämpning i Sverige och andra länder. Utformningen av aktiva arbetsmarknadsinsatser.
  • Samspelet mellan arbetsmarknadslagstiftningen, socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.

Den gemensamma nämnaren i hans forskning är asymmetrisk information och dess konsekvenser för utformningen av socialpolitik, arbetsmarknadspolitik, samt organisationen av vård- och omsorg i Sverige såväl som internationellt.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Arbetsmarknad, Mattias Lundbäck, Offentlig ekonomi, Regleringar, Sjukvård, Socialförsäkring, Vård och omsorg

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578