Robert Demir

Docent

Medarbetare

Demirs forskning i nyckelord: agility, digitalisering, strategi, strategisk förändring, tillväxt

Docent Robert Demirs forskningsintressen kretsar kring det vardagliga strategiska arbetet och managementinnovationer.

Han har bland annat studerat hur man hanterar relationen mellan dotterbolag och joint venture partner (i Kina) och hur kunskap översätts i överföringen mellan olika organisatoriska enheter (Sverige till Kina). Han har även studerat metodologiska förutsättningar för process-studier och hur organisationsstrategier kan agera genom inskriptioner i vardagliga arbetsverktyg. Han är nu involverad i flera forskningsprojekt. Bland annat rekrytering som en strategisk praktik, identifiering och mätning av psykologiskt kapital bland anställda och nätverksbaserat lärande.

Arbetsmarknad, Innovation, Kina, Kompetens för tillväxt, Kvalitativ data, Management Teori, Psykologiskt kapital, Rekrytering, Robert Demir

Relaterat till Robert Demir

Sök
0 Resultat