Sebastian Krakowski disputerade tidigt 2020 vid Geneva School of Economics and Management (GSEM), med avhandlingen ”Artificial Intelligence in Organizations: Strategy and Decision Making in the Digital Age”.

Fokus för Sebastians forskning är samspelet mellan AI och människa ur beteendeekonomiskt perspektiv, specifikt hur AI påverkar människor, företag, och samhället i stort.

Han arbetar som postdok vid Ratio.

Krakowskis forskning i nyckelord: artificiell intelligens, beslutsfattande, digitalisering, strategi, tillväxt