Sök

Stefan Voigt

Associerad forskare

Associerad forskare

Voigts forskning i nyckelord: comparative research, constitutions, institutional economics

associerad-forskare

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578