Monopolister som förändringsagenter

Nyheter
Christian Sandström, Erik Lakomaa, Företagandets villkor, Mirko Ernkvist

Hur agerar monopolister då ny teknik tvingar fram förändring på reglerade marknader? Ett nytt projekt på Ratio ska öka kunskapen om samspelet mellan ny teknik och reformer.

I projektet ska en grupp forskare jämföra teknisk och institutionell förändring i Sverige och Finland beträffande telekom och finansmarknader. Syftet är att förstå samspelet mellan ny teknik och politiska reformer. Till grund för forskningen ligger bland annat företagen OM, Telia och Sonera och deras agerande under avregleringen av börs- och telekommonopolen.

Projektet finansieras av Peter Wallenbergs stiftelse. I projektet samarbetar Ratios forskare Christian Sandström, tekn dr, och Mirko Ernkvist, ek dr, med Erik Lakomaa, ek dr HHS.

Tidigare nyheter