Sök

Ny styrelse för Ratio

Nyheter

Under Ratios ordinarie årsmöte den 7 april valdes enhälligt en ny styrelse för Ratio. Styrelsen består av följande personer:

Marie Rudberg, administrativ direktör, Svenskt Näringsliv (omval)
Carin Stoeckmann, vd Byggmästar’n i Skåne AB (omval)
Elina Gobena, doktorand, KTH (omval)
Beata Hammarskiöld, expert arbetsgivarsamverkan, Svenskt Näringsliv (omval)
David Johnsson, vd TMF Trä- och möbelföretagen (omval)
Jens Nordquist, vice MD & Head of People & Performance, Academic Work (nyval)
Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen och chef för enheten Arbetsgivarsamverkan (omval)
Lotta Stern, vd Ratio – Näringslivets forskningsinstitut (omval)

***

Eva Domanders, vd Klara kompetens, ställde på grund av tidsbrist inte upp för omval till Ratios styrelse. Hon tackas för uppskattade och värdefulla insatser för Ratio.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578