Sök

Ny vetenskaplig publicering: Regionala investeringsstöd till företag ger inte de effekter som avses

Nyheter
Firm performance, Företagandets villkor, Regionala investeringar, Sven-Olov Daunfeldt

Docent Sven-Olov Daunfeldt, forskare på Ratio, har fått artikeln ”Do Regional Investment Grants Improve Firm Performance? Evidence from Sweden” (samförfattad med Mattias Ankarhem, Niklas Rudholm och Shahiduzzaman Quoreshi) accepterad för publicering i den internationella vetenskapliga tidskriften Technology and Investments.

I artikeln granskas om de företag i Sverige som under perioden 1990-1999 erhållit regionala investeringsstöd har haft en bättre utveckling jämfört med motsvarande företag som inte erhållit sådana stödåtgärder.

Resultaten från studien indikerar att det är mycket tveksamt om de regionala investeringsstöden till företag leder till de positiva effekter som avses. Regionala investeringsstöd har ingen effekt på företagens avkastning på kapital, d v s företag som erhållit regionala investeringsstöd har inte förbättrat lönsamheten mer än motsvarande företag som inte erhållit stöd. Regionala investeringsstöd har i de flesta fall inte heller bidragit till att fler fått arbete. Det finns dock vissa indikationer på att företag som fått stöd under en recession anställt fler personer än motsvarande företag som inte erhållit regionala investeringsstöd.

En intressant fråga för framtida studier är om detta resultat även gäller för andra typer av företagsstöd.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578