Nya medarbetare på Ratio 2015

Nyheter
Alexandru Panican, Eskil Ullberg, Företagandets villkor, Forska hos Ratio, George Mason University, Josefin Videnord, Karl Blom, Kompetens för tillväxt, Lunds universitet, Nationalekonomi

Under början av 2015 har Ratio knutit till sig flera nya medarbetare:

Eskil Ullberg är ekonomie doktor och lektor vid amerikanska George Mason University. Hans forskningsintressen rör framförallt immateriellt ägande och experimentell ekonomi. Eskil Ullberg kommer på Ratio att studera ämnen som rör patent, innovationer, jobbskapande och nya marknader.

Alexandru Panican är fil. dr och universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet samt forskar från och med januari 2015 på halvtid på Ratio. Alexandru Panican har tidigare framförallt studerat skolutbildning och ungdomsarbetslöshet med fokus på övergången skola-arbete, fattigdomsbekämpning och medborgarrollen i välfärdsstaten.

Sofia Herrström är politices kandidat från Uppsala universitet och kommer som forskningsassistent att arbeta med statistiska studier inom programmet Kompetens för tillväxt.

Karl Blom praktiserar på Ratio under vårterminen 2015 som en del i Uppsala universitets pol kand-program. Han kommer framförallt att studera företagsstöd och utländska direktinvesteringar till Kina. Slutligen har även Josefin Videnord som har praktiserat på Ratio under höstterminen anställts som forskningsassistent på deltid. Även Josefin studerar pol kand med inriktning mot nationalekonomi på Uppsala universitet.

Tidigare nyheter