Sök

Nya praktikanter till höstterminen

Nyheter
Forska hos Ratio, Praktik, Unga forskare

Ratio tar varje år emot praktikanter i slutet av sin utbildning som är nyfikna på forskning. Den här terminen har vi nöjet att välkomna Majken Stenberg och Siri Aasma. Majken läser vid Hanken i Helsingfors, Finland, och Siri vid Handelshögskolan i Göteborg. Båda två har tidigare läst nationalekonomi och kommer vara här till slutet av december.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578