Sök

Öka baskunskaperna för att möta digitaliseringen

Nyheter
Adam Cwejman, Teknikutveckling, Utbildning

Öka baskunskaperna för att möta digitaliseringen – Göteborgs-posten

Christian Sandström (Ratio) och Adam Cwejman (FP) skriver om teknikutveckling, fortbildning och arbetstid.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578