Op-ed: Vilket EU vill vi ha?


Typ: Ratio i media
2014-05-06

Op-ed: Vilket EU vill vi ha? – Svenska dagbladet

Ratios VD Nils Karlson skriver på Svd:s ledarsida utifrån kapitlet EU:s Janusansikte i forskningsantologin Vilket EU vill vi ha?