Panican intervjuas i Trä & Möbelforum

Nyheter
Alexandru Panican, Företagandets villkor, Panican Alexandru, Skola, Ungas etablering

Alexandru Panican intervjuas i tidningen Trä & Möbelforum om attraktiviteten till yrkesutbildningar och varför unga väljer som de gör.

Läs intervjun (sid 8-11) här

Tidigare nyheter