Sök

Patrick Joyce skriver om integrationspolitiken i Skandinavien

Nyheter
Education, Integration, Labor market, Patrick Joyce, Social welfare.

Sverige, Danmark och Norge har sedan 2000 haft en betydande invandring. Samtliga tre länder mottog rekordantal asylsökande mellan 2015 och 2016, samtidigt har nyanlända svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Med bakgrund av detta har Ratioforskaren Patrick Joyce undersökt i sitt Working Paper ”Labor market Integration of Refugees in Scandinavia after 2015” hur integrationen på arbetsmarknaden och utformningen på integrationspolitiken skiljer sig åt mellan dessa länder. Denna studie ger en översikt över integrationspolitiken och arbetsmarknadsresultatet för flyktingar i Skandinavien efter 2015.

En av slutsatserna i Joyces papper är att flyktingars integration på arbetsmarknaden är en långsam process. En välfungerande integration skulle kunna ge en betydande ökning av arbetskraften i Skandinavien, men för att uppnå en stor ekonomisk vinst kommer det att krävas tålamod och långsiktiga investeringar.

Du kan läsa hela Joyces Working Paper här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578