Sök

Paul Romer utvecklar påstående om pseudovetenskap inom makroekonomin

Nyheter
Företagandets villkor, Heckscherföreläsning, Nils Karlson, Paul Romer, Ratio TV

Den ledande nationalekonomen Paul Romer har väckt uppmärksamhet genom att i skarpa ordalag kritisera den makroekonomiska forskningen, nu utvecklar han sina tankar i en intervju med Ratios VD Nils Karlson.

– Inom makroekonomi har en stor del av arbetet gällt en särskild typ av modeller. Och förutsägelserna från de modellerna stämmer inte överens med verkligheten. Inom naturvetenskap är det inte skambelagt att komma fram till att man har nått fel slutsats om en modell. Men inom makroekonomi har en sluten grupp bildats som på ett mycket aggressivt sätt försvarar sina ståndpunkter utan att se till fakta.

Paul Romer är professor i nationalekonomi vid NUY Stern School of Business och en av världens mest välrenommerade nationalekonomer. Han har tidigare utvecklat den endogena tillväxtteorin som i dag lärs ut som en av makroekonomins viktigaste teorier. I oktober tillträder han även som chefsekonom på Världsbanken. Under förra veckan besökte Romer Stockholm på inbjudan av forskningsinstitutet Ratio och EHFF för att hålla årets Heckscherföreläsning. Föreläsningen hölls på temat Short-Run Shocks; Long-Run Pessimism.

På Ratio presenterade han även sitt paper The Trouble with Macroeconomics. Artikeln har nyligen väckt uppmärksammhet efter att en arbetsversion kommit i omlopp.Nu utvecklar professor Romer även sitt resonemang i en intervju med Ratios VD Nils Karlson på Youtube. Anders Gustafsson är doktorand på Ratio och handelshögskolan i Jönköping och var opponent på Romers paper under presentationen på Ratio:

– Romers paper är oerhört intressant. Han kritiserar stora delar av forskningen som har skett inom makroekonomi: Framförallt vad som förklarar konjunkturcykler och hur dessa kan pareras, och vilka antaganden som ligger bakom dagens modeller. Det är sällan man ser så explicit kritik inom forskningsvärlden. Det kommer bli intressant att se hur de kritiserade forskarna, och de som jobbar med denna typ av modeller, svarar på kritiken framöver. Förhoppningsvis kan denna uppsats bidra till ny spännande forskning. Från ett samhällsekonomiskt perspektiv är det oerhört viktigt att veta vilka åtgärder som kan genomföras för att minska de negativa effekterna av en kris i stil med den 2008-2009, säger Anders Gustafsson.

Intervjun med Paul Romer kan ses här

Här kan du läsa The Trouble with Macroeconomics

Här rapporterar Washington post om de kontroverser som artikeln har mött

Här intervjuar Dagens in​dustri och Dagens nyheter Paul Romer i samband med hans besök hos EHFF OCH forskningsinstitutet Ratio.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578