Professor Ali Ahmed knyts till Ratio

Nyheter
Ali Ahmed

Ali Ahmed är professor i nationalekonomi och forskar bland annat på ekonomiska perspektiv på diskriminering på arbetsmarknaden. Nu knyts han till Ratio – Näringslivets forskningsinstitut.

Ett utmärkande drag i nationalekonomen Ali Ahmeds forskning är att han ofta använder metoder såsom labb-, fält- och webbexperiment i sina studier. Hans forskningsintresse är brett och spänner över områdena beteendeekonomi, experimentell ekonomi, ekonomiska perspektiv på diskriminering, religion och ekonomiskt beslutsfattande och hbtqi+ och ekonomiska utfall. En del av hans forskning är tvärvetenskaplig och tangerar andra samhällsvetenskapliga ämnen såsom sociologi, psykologi och antropologi.

Nu knyts han till forskningsinstitutet Ratio där han ska förlägga en del av sin forskningstid.

– Jag ser fram emot att på och genom Ratio få ett större tvärvetenskapligt utbyte. Något som jag ser särskilt mycket fram emot är att använda Ratio som en tillflyktsplats för fokuserad och ostörd forskningsverksamhet, säger Ali.

Professor Ali Ahmed är sedan tidigare bihandledare till Erik Liss som är doktorand vid Ratio och Linköpings universitet.

Ali Ahmeds har gjort stora forskningsbidrag i att kartlägga olika former av diskriminering på arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden. Han har arbetat mycket med att utveckla och förädla metoder för att upptäcka diskriminering.

Mer om Ali Ahmed

Ali Ahmed är även forskare vid Linköpings universitet och där avdelningschef för avdelningen nationalekonomi. Han är forskningsansvarig för nationalekonomi vid Linköpings universitet och undervisar främst i mikroekonomi på avancerad nivå och forskarnivå. Anställningen vid Ratio är jämte den vid universitetet. Ali är ledamot i redaktionsrådet för tidskriften Ekonomisk Debatt.

Tidigare nyheter