Forskningsprojekt

Ratio bedriver forskning inom två huvudsakliga områden - arbetsmarknad och företagandets villkor. Forskningens innehåll ska vara relevant för näringsliv och samhälle, och skapa förutsättningar för bättre beslut. Inom forskningsprogrammen arbetar en grupp forskare från flera vetenskapliga discipliner för att belysa problem och utmaningar från olika perspektiv. Även fristående projekt bedrivs med tvärvetenskaplig ansats.