Sök

Migration och företagens internationalisering – en kunskapsöversikt

PublikationRapporter
Andreas Hatzigeorgiou, Företagandets villkor, Internationalisering, Magnus Lodefalk, Migration, Utrikeshandel

Sammanfattning

Andreas Hatzigeorgiou, forskare vid Ratio samt chefekonom vid Stockholms Handelskammare och Magnus Lodefalk, forskare vid Handelshögskolan vid Örebro universitet har författat rapporten Migration och företagens internationalisering – en kunskapsöversikt för Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

Utdrag: Forskningen på området tyder på att migranter sätter avtryck genom sin kunskap om utlandsmarknader och sina kontakter och nätverk. En procents ökning av antalet migranter är sammankopplad med 0,1–0,2 procents mer utrikeshandel i genomsnitt – ett ingalunda betydelselöst ekonomiskt värde. Kopplingen till utländska direktinvesteringar är ännu starkare.1 Undersökningar tyder på att företag ökar sin export med 1–3 procent för varje ytterligare utlandsfödd person som anställs. Om företag främst handlar med komplexa produkter kan exporten öka mer än så. Migranter tycks vara särskilt förknippade med tjänstehandel och offshoring. Handeln främjas mer om deras ursprungsländer kännetecknas av låg ekonomisk utveckling, har en annorlunda kultur eller lider av svaga institutioner. Utbildade migranter främjar handeln allra mest.

Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M. (2015). Migration och företagens internationalisering – en kunskapsöversikt. Delmi 2015:4.


Liknande innehåll

Ratio Working Paper No. 359: Stayin’ Alive: Export Credit Guarantees and Export Survival
Working paperPublikation
Lodefalk, M., Tang, A. & Yu, M.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ratio Working Paper.

Sammanfattning

We use survival analysis to analyse the impact of export credit guarantees on firms’ export duration using granular Swedish panel data at the firm-country and firm-country-product levels. The estimation results show that firms’ export survival substantially increases with guarantees, at both levels. The associations are particularly strong for smaller firms and contracts as well as in trade with riskier markets. The findings have implications for policies to promote long-run export growth.

International trade and labour market integration of immigrants
Artikel (med peer review)Publikation
Lodefalk, M., Sjöholm, F., & Tang, A.
Publiceringsår

2022

Sammanfattning

Abstract

We examine whether international trade improves labour market integration of immigrants in Sweden. Immigrants participate substantially less than natives in the labour market. However, trading with a foreign country is expected to increase the demand for immigrants from that country. By hiring immigrants, a firm may access foreign knowledge and networks needed to overcome information frictions in trade. Using granular longitudinal matched employer–employee data and an instrumental variable approach, we estimate the causal effects of a firm’s bilateral trade on employment and wages of immigrants from that country. We find a positive, yet heterogeneous, effect of trade on immigrant employment but no effect on immigrant wages.

Read all of the article here.

A Literature Review of the Nexus between Migration and Internationalization
Artikel (med peer review)Publikation
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M.
Publiceringsår

2021

Sammanfattning

Protectionism and anti-globalization tides have been rising already before the COVID-19 pandemic, with Brexit and the China-U.S. trade war, as two examples. A continued disruption to global trade, investment and value chains could worsen global development. Economic recovery will require restoring firms’ ability to trade, offshore and invest globally. To achieve this, it will be useful to understand the role of migration for foreign trade, investment and other aspects of internationalization. In this paper we review and discuss over 100 papers published about migrants’ roles on international trade, foreign direct investment and offshoring. Although the evidence suggests that migration facilitates trade and internationalization, we also note substantial gaps and inconsistencies in the existing literature. The aim of this paper is to encourage further research and assist policymakers in their efforts to promote economic recovery including internationalization.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578