Typ: Rapporter

Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M. (2015). Migration och företagens internationalisering – en kunskapsöversikt. Delmi Rapport 2015:4.

Andreas Hatzigeorgiou, forskare vid Ratio samt chefekonom vid Stockholms Handelskammare och Magnus Lodefalk, forskare vid Handelshögskolan vid Örebro universitet har författat rapporten Migration och företagens internationalisering – en kunskapsöversikt för Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

Utdrag: Forskningen på området tyder på att migranter sätter avtryck genom sin kunskap om utlandsmarknader och sina kontakter och nätverk. En procents ökning av antalet migranter är sammankopplad med 0,1–0,2 procents mer utrikeshandel i genomsnitt – ett ingalunda betydelselöst ekonomiskt värde. Kopplingen till utländska direktinvesteringar är ännu starkare.1 Undersökningar tyder på att företag ökar sin export med 1–3 procent för varje ytterligare utlandsfödd person som anställs. Om företag främst handlar med komplexa produkter kan exporten öka mer än så. Migranter tycks vara särskilt förknippade med tjänstehandel och offshoring. Handeln främjas mer om deras ursprungsländer kännetecknas av låg ekonomisk utveckling, har en annorlunda kultur eller lider av svaga institutioner. Utbildade migranter främjar handeln allra mest.