Sök

Stå på giganters axlar

PublikationArtikel (utan peer review)
Magnus Lodefalk

Lodefalk, M. (2020). Stå på giganters axlar. EkonomiskDebatt, 2020(5), 3-5.


Liknande innehåll

Ratio Working Paper No. 335 International Trade and Labor Market Integration of Immigrants
Working paperPublikation
Lodefalk, M., Sjöholm, F. & Tang, A.
Publiceringsår

2020

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

We examine if international trade improves labor market integration of immigrants in Sweden. Immigrants participate substantially less than natives in the labor market. However, trading with a foreign country is expected to increase the demand for immigrants from that country. By hiring immigrants, a firm may access foreign knowledge and networks needed to overcome information frictions in trade. Using granular longitudinal matched employer–employee data and an instrumental variable approach, we estimate the causal effects of a firm’s bilateral trade on employment and wages of immigrants from that country. We find a positive, yet heterogeneous, effect of trade on immigrant employment but no effect on immigrant wages.

Statliga garantier i utrikeshandeln – mönster, effekter och reflektioner
Artikel (utan peer review)Publikation
Lodefalk, M., Tang, A. & Tano, S.
Publiceringsår

2019

Publicerat i
Sammanfattning

Många länder erbjuder exportkreditgarantier där staten mot en premie utfäster sig att betala exportören om den utländska kunden inte gör det. Vi beskriver det svenska systemet under Exportkreditnämnden, med fokus på små- och medelstora företag, och undersöker effekterna av sådana garantier på företags export, sysselsättning och förädlingsvärde. Vi finner att garantierna påverkar såväl inträde i export som värdet på exporten positivt. Vi noterar att effekterna är mycket heterogena över olika typer av företag och utfallsvariabler, där de mindre företagens export underlättas avsevärt mer än de stora företagens. För vissa företag och transaktioner ser vi även effekter på jobb och förädlingsvärde. Vi avslutar med att diskutera policyimplikationer.

Migration and Servicification: Do Immigrant Employees Spur Firm Exports of Services?
Artikel (in press)Publikation
Lodefalk, M. & Hatzigeorgiou, A.
Publiceringsår

2019

Publicerat i
Sammanfattning

Services play an increasingly important role in production, employment and international trade but are subject to substantially higher trade costs relative to manufactured goods. Knowledge of how these trade costs can be mitigated is important for facilitating trade of services. In this paper, we analyze the role of immigrant employees as facilitators of firm exports of services, a role that remains largely unexamined. We bridge the gap in existing research by drawing on new data for nearly 30,000 Swedish firms during the period 1998‐2007 within a heterogeneous firm framework. The results have important policy implications. As the multilateral approach to facilitating trade is challenged and more countries are imposing measures to restrict the cross‐country mobility of people, policymakers may need to find new ways to promote exports of services. Our results indicate that immigrant employees spur firms’ export of services activities: hiring one additional foreign‐born worker can increase services exports by approximately 2.5 percent, on average, with a stronger effect found for skilled and newly arrived immigrants. Therefore, policymakers could leverage the findings of this study to implement initiatives that utilize high‐skilled immigrants to promote services exports.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578