Lodefalk, M. (2020). Stå på giganters axlar. Ekonomisk Debatt, 2020(5), 3-5.