Sök

Ratio instiftar nytt stipendium särskilt för unga forskare

Nyheter

Doktorander och nydisputerade kan nu söka medel från Ratio för exempelvis kurser vid utländska universitet eller deltagande vid vetenskapliga konferenser.

Det nyinstiftade stipendiet riktar sig till doktorander och nydisputerade forskare som vill skaffa sig nya erfarenheter och kompetenser inom ramen för Ratios forskningsprofil om företagandets villkor. Det kan röra sig om ekonomiskt stöd till en utlandsvistelse, finansiering för att delta vid en vetenskaplig konferens eller möjligheter att läsa specifika kurser vid utländskt lärosäte. 

– Med detta stipendium hoppas vi kunna hjälpa unga och duktiga forskare i början av sin akademiska karriär. På sikt ser vi förstås också att det är ett sätt att bidra till forskningen om frågor som är viktiga för näringslivet, vilket ju handlar om alltifrån arbetsmarknad till konkurrenskraft och klimat, säger Christian Sandström som är ansvarig för programmet Unga forskare på Ratio. 

Det är en mångårig tradition på Ratio med stipendium för och till unga forskare. Tidigare har stipendier delats ut för Sverigeverksamma doktorander att under en termin bedriva studier vid George Mason University i USA. Detta stipendium ersätts nu av det bredare ”Ratios stipendium för unga forskare”. 

– Det nya stipendiet har ett brett anslag som svarar bättre mot Ratios egen forskningsprofil. Det blir dessutom mer flexibelt och attraktivt att söka, säger Lotta Stern som är vd på Ratio och professor i sociologi. 

*** 

För mer information om stipendiet, se följande länk.

Kontaktperson: Christian Sandström 

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578