Sök

Ratio medverkar i Småföretagsdagarna

Nyheter
Christian Sandström, Företagandets villkor, Kreativ förstörelse, Matchning, Nils Karlson, Småföretag, Småföretagsdagarna, Strukturomvandling

Flera av Ratios forskare medverkar vid Småföretagsdagarna i Örebro, 5-6 februari.

Ratios forskare presenterar ny forskning om företagandets villkor med särskilt fokus på småföretagens förutsättningar:

Tisdag 5/2 kl. 13.20 – 14.20

”Småföretagens kompetensförsörjning – om matchning på arbetsmarknaden”

Nils Karlson, docent och VD Ratio, presenterar ny forskning kring matchning på arbetsmarknaden.

Onsdag 6/2 kl. 10.10 – 11.10

”Varför behövs små företag? Ett innovationsperspektiv.”

Christian Sandström, tekn dr på Ratio, presenterar ny forskning om de små företagens betydelse för förnyelse och omvandling i en ekonomi.

Mer information om Ratios seminarium och programmet som helhet finns här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578