Ratio medverkar i Småföretagsdagarna


Typ: Aktuellt
2013-01-16

Flera av Ratios forskare medverkar vid Småföretagsdagarna i Örebro, 5-6 februari.

Ratios forskare presenterar ny forskning om företagandets villkor med särskilt fokus på småföretagens förutsättningar:

Tisdag 5/2 kl. 13.20 – 14.20

”Småföretagens kompetensförsörjning – om matchning på arbetsmarknaden”

Nils Karlson, docent och VD Ratio, presenterar ny forskning kring matchning på arbetsmarknaden.

Onsdag 6/2 kl. 10.10 – 11.10

”Varför behövs små företag? Ett innovationsperspektiv.”

Christian Sandström, tekn dr på Ratio, presenterar ny forskning om de små företagens betydelse för förnyelse och omvandling i en ekonomi.

Mer information om Ratios seminarium och programmet som helhet finns här.