Ratio rekryterar från KTH


Typ: Aktuellt
2019-04-15

Sedan 1 april är doktor Monia Lougui knuten till Ratio. Dr. Lougui har nyligen disputerat vid KTH:s institution för Industriell ekonomi och organisation med en nationalekonomiskt inriktad avhandling om anställdas rörlighet, inklusive övergång till företagande och dess konsekvenser på arbetsmarknaden.