Sök

Ratio rekryterar från KTH

Nyheter
Arbetsmarknad, KTH, Monia Lougui

Sedan 1 april är doktor Monia Lougui knuten till Ratio. Dr. Lougui har nyligen disputerat vid KTH:s institution för Industriell ekonomi och organisation med en nationalekonomiskt inriktad avhandling om anställdas rörlighet, inklusive övergång till företagande och dess konsekvenser på arbetsmarknaden.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578