Sök

Ratio rekryterar sommarassistenter

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio

I sommar kommer fjorton assistenter att arbeta på Ratio tillsammans med seniora forskare inom våra pågående forskningsprojekt. Assistenterna är i slutet av sin universitetsutbildning eller har precis har tagit examen.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578