Sök

Ratio TV: Almedalsveckan 2019

Nyheter
Almedalen, Statskonst

”Statskonst för en ny tid” var Ratios övergripande tema under 2019 års Almedalsvecka. Nu kan du se flera av de seminarier där Ratioforskare deltog i efterhand.

Nils Karlson, Lotta Stern m.fl: En flexibel arbetsmarknad – hur kan den svenska modellen ge vingarnas trygghet för individ och företag?

Jacob Lundberg: Varför ska vi spara och vad ska vi i så fall spara i?

Patrick Joyce: Migration – nyckeln till framgång?

Jonas Grafström: Kan lokala banker minska urbaniseringen?

Karl Wennberg: Generationsskifte – Kan småföretag växla ägande och överleva?

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578