Ratio TV: Almedalsveckan 2019


Typ: Ratio TV
2019-07-05

”Statskonst för en ny tid” var Ratios övergripande tema under 2019 års Almedalsvecka. Nu kan du se flera av de seminarier där Ratioforskare deltog i efterhand.

Nils Karlson, Lotta Stern m.fl: En flexibel arbetsmarknad – hur kan den svenska modellen ge vingarnas trygghet för individ och företag?

Jacob Lundberg: Varför ska vi spara och vad ska vi i så fall spara i?

Patrick Joyce: Migration – nyckeln till framgång?

Jonas Grafström: Kan lokala banker minska urbaniseringen?

Karl Wennberg: Generationsskifte – Kan småföretag växla ägande och överleva?