Ratiodoktorand gästforskar i USA

Nyheter
Anders Gustafsson, Financing of Innovations, Företagandets villkor, George Mason University, Innovation, Nationalekonomi, Politisk ekonomi

I januari påbörjar Anders Gustafsson, doktorand vid Ratio och Jönköpings högskola, utbytesstudier vid George Mason University, GMU, i Washington DC. Anders Gustafsson är inriktad på politisk ekonomi och utvärdering av offentlig innovationspolitik. Han kommer att använda terminen till att fördjupa sig i tillämpad mikroekonomi och rättsekonomi under vårterminen 2017.

Stipendiet omfattar 175 000 kronor och delas ut för att bedriva en termins forskningsstudier vid GMU. Forskningsinstitutet har delat ut stipendiet sedan 2006, förra året till Johan Grip (Uppsala universitet) och året dessförinnan till Jonas Grafström (Luleå tekniska universitet).

Tidigare nyheter