Sök

Ratios verksamhet 2013

Nyheter
Företagandets villkor

Sammanställning av Ratios verksamhet 2013 är nu klar.

Utvecklingen under det gångna året har varit mycket positiv. Ratio driver idag fler forskningsprojekt, med större omfattning och med stöd från större samhällsaktörer än någonsin tidigare. Med ett allt större nätverk har vi också fler – och mer – involverade intressenter.

Några nyckeltal för 2013:

22 working papers
32 vetenskapliga artiklar
156 seminarier och föreläsningar
2500+ konferens- och seminariebesökare

Ratios forskning syftar till att utveckla relevant kunskap och nya idéer som gör Sverige till ett bättre land. Stort tack till alla som som bidragit till det – medarbetare, associerade, medlemmar och forskningsfinansiärer.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578