Sök

Samverkansråd kan stjälpa i stället för att hjälpa

Nyheter
Företagandets villkor, Gissur Ó. Erlingsson, Ratio i media

Samverkansråd kan stjälpa i stället för att hjälpa – Södermanlands nyheter

Gissur Erlingsson intervjuas om lokaldemokrati.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578