Sänk skatten för affärsänglar


Typ: Ratio i media
2014-03-07

Sänk skatten för affärsänglar – Ny Teknik

Michel Elmoznino Laufer, Christian Sandström och Karl Wennberg skriver debattartikel i Ny Teknik med anledning av rapporten om affärsänglars ökande betydelse för tillkomsten av nya företag.