Sök

Se Daniel Kleins föreläsning: Framväxten av ordet liberal som politisk term

Nyheter
Digitalisering, Företagandets villkor, Liberalism

Daniel Klein är professor i ekonomi vid George Mason University. Han är redaktör på Econ Journal Watch och associerad forskare vid Ratio. Han har genom Google’s massiva digitalisering av texter bedrivit forskning kring framväxten av ordet liberal som politisk term.

Se hela föreläsningen här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578