Sök

Sommarassistenter på Ratio 2013

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Handelshögskolan Stockholm, KTH, Stockholms universitet, Uppsala universitet

Femton unga akademiker får möjligheten att arbeta som forskningsassistenter på Ratio i sommar, inom ramen för programmet Unga Forskare.

I sex veckor under perioden juni till augusti arbetar de tillsammans med seniora forskare i något av Ratios forskningsprojekt. Det är en kreativ och krävande miljö, med stora möjligheter att utvecklas och lära sig mer om forskning. Tidigare års assistenter har gått vidare till kvalificerade tjänster eller fortsatt utbildning på högre nivå. Ingrid Persson är politisk rådgivare i Europaparlamentet. Jacob Lundberg läser doktorandutbildningen vid Uppsala universitet.

Elina Fergin och Hannes Andréasson fick båda fortsatt anställning på Ratio och slutar efter sommaren för att läsa mastersprogram i London. Emma Heikensten välkomnar vi tillbaka i sommar, efter ett läsår på London School of Economics. Övriga sommarassistenter och deras arbetsinriktning 2013 är:

Michel Elmoznino Laufer (HHS): Financing Innovation
Siri Isaksson (HHS): Matchning på arbetsmarknaden
Magnus Jernkrok (UU): Arbetets dygder
Linda Jervik Steen (UU): Lönebildning
Ebba Karlsson (SU): Kompetensförsörjning
Cecilia Magnergård (KTH): Teknik och institutionellt entreprenörskap
Josefine Redig (LU/Durham): Lönebildning
Marcus Rommedahl (HHS): Effekter av FOU inom BRIC-länderna
Ingrid Ros (KTH): Regional absorptionsförmåga
Emma Söderberg Majanen (SU): Kompetensförsörjning
Aron Vallinder (LU/Oxford): Dygder och entreprenörskap
Emanuel Welander (HHS): Profitable education

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578