Staten måste backa från universiteten


Typ: Ratio i media
2017-01-04

Staten måste backa från universiteten – Liberal debatt

”Den rödgröna regeringen vill få den presenterade forskningspropositionen att framstå som ett slag för ökad samverkan. Karl Wennberg, professor i företagsekonomi, ser i stället ett illa dolt försök att i än högre grad, medelst både piska och morot, styra landets lärosäten.”