Sök

Stipendium för studier vid George Mason University

Nyheter
Daniel Halvarsson, Entreprenörskap, Företagandets villkor, George Mason University, Stipendium

Ratio utlyser årligen ett stipendium för en i Sverige verksam doktorand, att under en termin bedriva studier vid George Mason University utanför Washington D.C. inom ramen för ämnena snabbväxande företag, institutionell ekonomi, rättsekonomi och public choice, gärna med österrikisk/schumpeteriansk teori.

Stipendiebeloppet är på 175 000 kr och utdelas med stöd av Ragnar Söderbergs stiftelse.

För att söka stipendiet, inkom med CV, en uppsats, en referens samt ett brev om max 2 A4-sidor där du förklarar hur stipendiet bidrar till din framtida forskning senast den 30 november 2011 till johanna.palmberg@ratio.se.

2010 gick stipendiet till Daniel Halvarsson. Daniel är doktorand vid KTH och Ratio inom entreprenörskap och näringslivsdynamik. Detta är hans egen berättelse om sin vistelse i USA:

Under vårterminen 2010 fick jag möjligheten att studera på George Mason University (GMU), ett universitet med över 30 000 studenter. Från januari till juni bodde jag i den lugna universitetsstaden Fairfax, Virginia, utanför Washington DC.

Jag hade en kontorsplats vid The Public Choice Center, ett av universitets campus.

Bland ett unikt utbud av forskarkurser läste jag bland annat public choice, ekonomisk filosofi och österrikisk nationalekonomi. GMU är välkänt för sin forskning inom dessa områden och kurserna oerhört givande. Vid sidan av studierna skrev jag på min avhandling om företagstillväxt.

Att gå från den svenska universitetsvärlden till ett av de mest dynamiska amerikanska universiteten gav otaliga intryck. Utöver studierna så var närheten till Washington DC, med sitt rika kulturutbud, ett oerhört plus. Där pågår en stor del av den intellektuella debatten. Praktiskt taget varje dag erbjöds det seminarier och debatter av olika slag på någon av stadens alla tankesmedjor och institut.

Oavsett inom vilka områden jag kommer att forska i framtiden kommer erfarenheterna från GMU-vistelsen sätta stor prägel på min framtida karriär.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578