Stipendium för studier vid George Mason university


Typ: Aktuellt
2012-11-26

Ratio utlyser årligen ett stipendium för en i Sverige verksam doktorand, att under en termin bedriva studier vid George Mason University utanför Washington D.C. inom ramen för ämnena snabbväxande företag, institutionell ekonomi, rättsekonomi och public choice, gärna med österrikisk/schumpeteriansk teori.

Stipendiebeloppet är på 175 000 kr och utdelas med stöd av Ragnar Söderbergs stiftelse. Ansökningsdag är 30 november 2012. Ansökan skickas till christian.sandstrom@ratio.se.