Sök

Stipendium för studier vid George Mason university

Nyheter
Christian Sandström, Företagandets villkor, Företagsekonomi, George Mason University, Nationalekonomi, Österrikisk nationalekonomi, Public Choice, Ragnar Söderbergs stiftelser

Ratio utlyser årligen ett stipendium för en i Sverige verksam doktorand, att under en termin bedriva studier vid George Mason University utanför Washington D.C. inom ramen för ämnena snabbväxande företag, institutionell ekonomi, rättsekonomi och public choice, gärna med österrikisk/schumpeteriansk teori.

Stipendiebeloppet är på 175 000 kr och utdelas med stöd av Ragnar Söderbergs stiftelse. Ansökningsdag är 30 november 2012. Ansökan skickas till christian.sandstrom@ratio.se.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578