Sök

Sverige har övervärderat teoretisk kunskap

Nyheter
Företagandets villkor, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Nils Karlson, regional dialog

”Välutbildad, men inkompetent? Det är fullt möjligt i dag. Kompetensbrist utgör ett av de största tillväxthindren för svenska företag, oavsett bransch och konjunkturläge. Företag har svårt att rekrytera kompetent personal trots att Sverige har en hög och växande arbetslöshet.”

Läs artikeln i sin helhet

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578