Sverige har övervärderat teoretisk kunskap


Typ: Ratio i media
2013-11-05

”Välutbildad, men inkompetent? Det är fullt möjligt i dag. Kompetensbrist utgör ett av de största tillväxthindren för svenska företag, oavsett bransch och konjunkturläge. Företag har svårt att rekrytera kompetent personal trots att Sverige har en hög och växande arbetslöshet.”

Läs artikeln i sin helhet