Sök

Sverige har övervärderat teoretisk kunskap

Nyheter
Företagandets villkor, Kompetens, Praktisk erfarenhet, Utbildning

Sverige har övervärderat teoretisk kunskap – Gefle Dagblad

Nils Karlson skriver om problemet att många har god utbildning men saknar praktisk erfarenhet – välutbildade men inte kompetenta.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578