Sök

Två nya vetenskapliga publiceringar av Dan Johansson

Nyheter
Arbetsmarknad, Bolagsskatt, Dan Johansson, Distribution, Entreprenörskap, High-impact firms, Skatter

Docent Dan Johansson, forskare och vice VD Ratio, har fått två vetenskapliga artiklar om skatters och regleringars betydelse för entreprenörskap accepterade för publicering i den vetenskapliga tidskriften Journal of Industry, Competition and Trade.

Taxation, Labor Market Policy and High-Impact Entrepreneurship”, som är samförfattad med Magnus Henrekson och Mikael Stenkula, analyserar hur utformningen av skatte- och arbetsmarknads-politiken påverkar olika ekonomiska aktörer, centrala för den ekonomiska utvecklingen, och därmed förekomsten av väl fungerande kompetensblock. Ett kompetensblock är samverkande ekonomiska aktörer med kompletterande kompetenser, till exempel venturekapitalister.

Höga och snedvridande skatter samt omfattande arbetsmarknadsregleringar har enligt analysen negativ effekt på skapandet av väl fungerande kompetensblock och därmed på ”high-impact entrepreneurship”.

Effective Corporate Tax Rates and the Size Distribution of Firms”, samförfattad med Almas Heshmati och Carl Magnus Bjuggren, studerar effekterna av den effektiva bolagsskatten på storleksfördelningen av företag. Analysen omfattar samtliga branscher och storleksklasser under perioden 1973-2002. Små företag betalar i genomsnitt högre effektiv bolagsskatt än stora företag och tjänsteföretag betalar i genomsnitt högre effektiv bolagsskatt än industriföretag. Högst effektiv bolagsskatt betalas av små tjänsteföretag och lägst av stora industriföretag. Ekonometrisk analys visar att den effektiva bolagsskatten har negativ effekt på andelen storföretag och på servicenäringarna. Den effektiva bolagsskatten påverkar således såväl storleksfördelningen av företag som branschstrukturen.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578