UF-företagande entreprenörskap på riktigt


Typ: Ratio i media
2013-05-04

UF-företagande entreprenörskap på riktigt – Marknad Örebro

Michael Lindquist skriver om Ratios rapport om Ung Företagsamhet.