Sök

UF-företagande entreprenörskap på riktigt

Nyheter
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Ung företagsamhet

UF-företagande entreprenörskap på riktigt – Marknad Örebro

Michael Lindquist skriver om Ratios rapport om Ung Företagsamhet.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578