Ratio-TV: Unga utanför – vilka insatser fungerar?


Typ: Ratio TV
2017-04-04

Seminariet kan ses på Ratios Bambuser

Vilka kommunala insatser hjälper unga att komma in i sysselsättning?

År 2016 var det 131 500 unga i åldern 15-29 år som varken studerade eller arbetade. SCB menar att siffran kan vara underskattad.

Stora insatser görs av flera olika aktörer för att hjälpa ungdomar bort från utanförskap. Men vilka insatser fungerar? I en ny rapport har Ratios forskare ekonometriskt studerat effekterna av kommuners arbetsmarknadsinsatser riktade mot ungdomar. Är kommuners vägledning, kurser, coachning eller praktik en väg framåt? Eller behövs det något annat?

Välkommen till Ratio den 4 april då Wazah Pello-Esso, Henrik Malm Lindberg och Jonas Olofsson presenterar sin studie ”Ungas etablering och kommunala insatser”.

Resultaten följs upp av en diskussion med följande panel:

Josefin Malmqvist, kommunalråd (M) med ansvar för jobb, integration och socialtjänst, Sundbyberg

Per-Arne Andersson, chef avd. för utbildning och arbetsmarknad Sveriges Kommuner och Landsting, ledamot i Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua)