Sök

Utlysning av forskartjänster vid Ratio

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Rekrytering

Ratio söker disputerade forskare till verksamheten som fortsätter att växa.

Vi söker välmeriterade, disputerade forskare inom Ratios forskningsprofil. Du kan vara nationalekonom, företagsekonom, ekonomhistoriker eller statsvetare.

Du är empiriskt inriktad, samhällsintresserad med höga akademiska ambitioner, men även mån om att dina forskningsresultat kommer till praktisk nytta inom politik och näringsliv.

Vi kan erbjuda både postdoc-tjänster och heltid- eller deltidstjänster. I forskartjänsterna ingår ingen undervisning. Affiliering till universitet eller högskola önskvärd.

Vi behandlar ansökningar löpande. Vill du veta mer om Ratio och tjänsterna, ta kontakt med Nils Karlson, VD Ratio: nils.karlson@ratio.se

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578