Sök

Vad är en rättvis lön?

Nyheter
Decentralisering, Företagandets villkor, Lönebildning, Nils Karlson, Teresia Stråberg

Den 23 mars höll Ratio det andra seminariet i serien om lönebildning för utvecklingskraft.

Huvudtalare var Teresia Stråberg, fil dr vid Uppsala Universitet, som presenterade resultat ur sin doktorsavhandling från 2010.

Teresias presentation som pdf

Betydelsefullt vid individuell lönesättning är att processen är öppen och att skillnader i jämförelse med andra löntagare kan motiveras. Då finns förutsättningar för att skapa en känsla av rättvisa.

Ratios VD Nils Karlson presenterade därefter en analys av vad lika lön för lika arbete kan vara i ett mer decentraliserat lönebildningssystem.

Nils presentation som pdf

Agneta Dreber, VD Livsmedelsföretagen, och Mona Tapper, förhandlingschef på SKTF, kommenterade presentationerna med sina erfarenheter ur arbetsgivares respektive arbetstagares perspektiv.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578