“Vad gör vi åt kompetensbristen?”

Nyheter
Företagandets villkor, Kompetens för tillväxt, Kristine Persson, Ratio i media

”Vad gör vi åt kompetensbristen?” – svensktnaringsliv.se

Referat av ett regionalt seminarium i projektet Kompetens för tillväxt.

Tidigare nyheter