Vecka 20: Ratioforskning om Ung företagsamhet i media

Nyheter
Företagandets villkor, Karl Wennberg, Niklas Elert, Ratio i media, Ung företagsamhet

Lär ut företagande – Upsala nya tidning

Maria Mattsson Mähl och Sofi Lahyanirefererar till studien Effekter av utbildning i entreprenörskap av Karl Wennberg och Niklas Elert.

Play-Zone tävlar om SM i Ung Företagsamhet – Värmlands folkblad

Enligt forskning från Ratio är dessa elever bättre rustade för dagens arbetsmarknad då de under sin karriär i snitt har lägre arbetslöshet, högre lön och oftare får chefspositioner än elever som inte drivit UF-företag, skriver Värmlands folkblad.

Skaraborgselever till SM – Webfinanser

De elever som går ut gymnasiet efter att ha drivit UF-företag är mer benägna att bli entreprenörer, då de har 20 procent högre sannolikhet enligt rapporten ”Effekter av utbildning i entreprenörskap” som publicerades av Ratio Näringslivets forskningsinstitut 2013.

Tidigare nyheter