Verksamhetsberättelse 2012


Typ: Aktuellt
2014-03-08

Ratios verksamhetsberättelse för 2012 är klar. Den sammanfattar inte bara det gångna året utan innehåller även en översikt över Ratios tio år som forskningsinstitut.

”När vi går in i 2013 är vi betydligt fler medarbetare än tidigare. Vi driver också fler projekt, med större omfattning och med stöd från större och fler aktörer än tidigare. Nya arenor för kommunikation har öppnats och Ratio betraktas allt oftare som en strategisk samarbetspartner.”

Det konstaterar Ratios VD Nils Karlson i sitt förord.