Sök

Verksamhetsberättelse 2012

Nyheter
Företagandets villkor, Nils Karlson

Ratios verksamhetsberättelse för 2012 är klar. Den sammanfattar inte bara det gångna året utan innehåller även en översikt över Ratios tio år som forskningsinstitut.

”När vi går in i 2013 är vi betydligt fler medarbetare än tidigare. Vi driver också fler projekt, med större omfattning och med stöd från större och fler aktörer än tidigare. Nya arenor för kommunikation har öppnats och Ratio betraktas allt oftare som en strategisk samarbetspartner.”

Det konstaterar Ratios VD Nils Karlson i sitt förord.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578