Sök

Vilka anställs av de snabbväxande företagen?

Nyheter
Alex Coad, Dan Johansson, Entreprenörskap, Företagandets villkor, High-growth firms, Karl Wennberg, Snabbväxande företag, Sven-Olov Daunfeldt

Karl Wennberg deltar den 6 juli i ett seminarium hos Entreprenörskapsforum om effektiviteten på arbetsmarknaden, där han presenterar en delstudie om vilka som anställs av de snabbväxande företagen.

Det är ett fåtal snabbväxande företag, runt 1 procent, som skapar nästan alla nya jobb i Sverige. Resultaten i den nya studien visar att dessa i högre utsträckning anställer unga, invandrare och långtidsarbetslösa.

Sammanfattning av studien, författad av Alex Coad, Sven-Olov Daunfeldt, Dan Johansson och Karl Wennberg:
Syftet med denna uppsats är att studera gasellföretag med hög tillväxt (HGFs) med hjälp av en matchade data på arbetstagare och arbetsgivare i samtliga kunskapsintensiva branscher i Sverige. Gaselltillväxt mäts som de 1% snabbast växande företagen under perioden 1999-2002. Resultaten tyder på att HGFs i större utsträckning anställer unga människor, invandrare och personer med längre arbetslöshet. Dessa grupper är ofta betraktade som marginaliserade på arbetsmarknaden, vilket tyder på att snabbt växande företag kan ge dessa grupper inträde på arbetsmarknaden. Anställningsmönstren är dock i högre grad drivna av unga HGFs. HGFs som redan har realiserat snabb tillväxt under flera år tycks börja fokusera på att anställa personer från andra företag.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578