Nyhetsbrev 3 2013 – WWWforEurope

Nyheter
Företagandets villkor, Tillväxt, WWWforEurope

Ratio medverkar i ett stort EU-projekt som utreder förutsättningarna för en ny tillväxtstrategi för Europa. Efter 18 månaders forskning har projektet genomfört sin första konferens med aktuella forskningsresultat.

I nyhetsbrev 3 2013, finns mer information om forskningsprogressen, liksom framtida milstoplar.

Hämta nyhetsbrevet här.

Tidigare nyheter