Sök

WWWForEurope Newsletter 1/2016

Nyheter
Företagandets villkor, WWWforEurope

Ratio medverkar i ett stort EU-projekt som utreder förutsättningarna för en ny tillväxtstrategi för Europa. I årets första nyhetsbrev presenteras avslutade och kommande evenemang och forskningskonferenser inom projektet.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578