WWWForEurope Newsletter 1/2016


Typ: Aktuellt
2016-01-21

Ratio medverkar i ett stort EU-projekt som utreder förutsättningarna för en ny tillväxtstrategi för Europa. I årets första nyhetsbrev presenteras avslutade och kommande evenemang och forskningskonferenser inom projektet.