Sök

WWWForEurope Newsletter 5/2014

Nyheter
Företagandets villkor, WWWforEurope

Ratio medverkar i ett stort EU-projekt som utreder förutsättningarna för en ny tillväxtstrategi för Europa. I det femte nyhetsbrevet 2014 sammanfattas den senaste tidens forskning inom ramen för projektet. Ett antal vetenskapliga konferenser utlyses även.

Hämta nyhetsbrevet här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578