WWWForEurope Newsletter 5/2014


Typ: Aktuellt
2014-12-23

Ratio medverkar i ett stort EU-projekt som utreder förutsättningarna för en ny tillväxtstrategi för Europa. I det femte nyhetsbrevet 2014 sammanfattas den senaste tidens forskning inom ramen för projektet. Ett antal vetenskapliga konferenser utlyses även.

Hämta nyhetsbrevet här.