Sök

Årets Eli F Heckscher-föreläsare David Autor i DN: Världen står inför en stökig tid

Nyheter

Forskarna kallar det ”Kinachocken”. När världens folkrikaste land plötsligt blev en ekonomisk stormakt skapade det arbetslöshet och politiska spänningar i andra länder. Det har David Autor, professor i nationalekonomi, visat i sin forskning. Nu bekymras han över ökade spänningar mellan Kina och västvärlden. Det säger han i en intervju med DN (3 december, 2021) i samband med att han besökte Stockholm för att gästa årets Eli F. Heckscher-föreläsning.

Eli F. Heckscher-föreläsningen arrangeras årligen av Ratio tillsammans med Institutet för ekonomisk-historisk och företagshistorisk forskning (EHFF) vid Handelshögskolan i Stockholm. David Autors föreläsning “On the Persistence of the China Shock“ ägde rum i oktober.

Se även Ratio Dialgoue där Ratios vd professor Lotta Stern diskuterar Autors resultat ihop med honom.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578