Sök

Artificiell intelligens – konkurrens eller samarbete med människan?

Nyheter
Artificiell intelligens, Management, Sebastian Krakowski, Sebastian Raisch

Synen på vad artificiell intelligens (AI) innebär för organisation och beslutsfattande varierar. Å ena sidan finns det de som i första hand ser det som ett verktyg för automatisering, vilket antyder att maskiner i första hand kan och bör ta över människors arbetsuppgifter. Å andra sidan finns det de som ser AI som något som människan bör arbeta ihop med för att genomföra uppgifter och lösa problem som är bortom räckhåll utan samarbete mellan människa och maskin.

I en nyligen publicerad artikel konstaterar Ratios Sebastian Krakowski tillsammans med Sebastian Raisch att dessa synsätt i själva verket inte kan separeras så hårt från varandra. Tvärtom är de, paradoxalt nog, beroende av varandra. Om en organisation omhuldar det ena synsättet framför det andra kan det påverka dem negativt, och forskarna föreslår istället ett mer holistiskt synsätt för utveckling och tillämpning av AI som undviker fallgropar och istället skapar värde i organisationer och samhälle.

Artikeln ”Artificial Intelligence and Management: The Automation-Augmentation Paradox” är publicerad i den ledande managementtidskriften Academy of Management Review. Krakowski är dessutom en av de totalt fem svenskar som har blivit publicerade där.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578